รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 14:13:20

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 516180384 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ชลบุรี เมืองท่าออกใบอนุญาต : ชลบุรี
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 20/10/2564 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 17/10/2565
ขนาดตันกรอส : 74.96 ขนาดตันเน็ต : 50.97
กว้าง : 6 เมตร ยาวตลอดลำ : 21 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 2.7 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : บรรทุกสินค้า
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส