รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 15:39:39

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 536100061 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ชลบุรี เมืองท่าออกใบอนุญาต : อุบลราชธานี
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 22/11/2564 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 21/11/2565
ขนาดตันกรอส : 2.6 ขนาดตันเน็ต : 1.76
กว้าง : 2.4 เมตร ยาวตลอดลำ : 6.4 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .5 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : ตรวจการณ์ลำน้ำ
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ