รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 14:30:19

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 530000904 IMO : 9547568
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 20/10/2564 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 12/10/2565
ขนาดตันกรอส : 5683 ขนาดตันเน็ต : 2032
กว้าง : 19.05 เมตร ยาวตลอดลำ : 101.39 เมตร ยาวฉาก : 96.01 เมตร ลึก : 10.5 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ ประเภทการใช้ : บรรทุกน้ำมันหรือสารเคมี
เขตการเดินเรือ : ไม่จำกัดเขต