รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 23:55:39

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 487400120 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ขอนแก่น เมืองท่าออกใบอนุญาต : ขอนแก่น
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 29/05/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 28/05/2563
ขนาดตันกรอส : 1.06 ขนาดตันเน็ต : .72
กว้าง : 1.5 เมตร ยาวตลอดลำ : 5.25 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .4 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : ตรวจการณ์ลำน้ำ
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ