รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 15:17:31

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 540001237 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 31/05/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 26/05/2563
ขนาดตันกรอส : 27.96 ขนาดตันเน็ต : 19.01
กว้าง : 4.2 เมตร ยาวตลอดลำ : 16 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.5 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : ดัน-ลากจูง
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 18 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ