รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:29:58

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 546202742 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ระยอง เมืองท่าออกใบอนุญาต : เกาะสมุย
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 29/03/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 27/03/2563
ขนาดตันกรอส : 2.85 ขนาดตันเน็ต : 1.94
กว้าง : 2 เมตร ยาวตลอดลำ : 6.95 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .95 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : สำราญกีฬา(เรือเร็ว)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 3 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : 000234-501 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 8 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 28-MAR-19 สิ้นสุดวันที่ : 28-MAR-20