รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 23:54:02

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 505151982 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ภูเก็ต เมืองท่าออกใบอนุญาต : สตูล
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 05/08/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 31/07/2563
ขนาดตันกรอส : 8.35 ขนาดตันเน็ต : 5.68
กว้าง : 2.9 เมตร ยาวตลอดลำ : 9.6 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.4 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : ตรวจการณ์ทางทะเล
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำและทะเล ระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดสตูล ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ