รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 07:47:39

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 510082211 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : กลุ่มตรวจการเดินเรือ
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 27/09/2564 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 19/09/2565
ขนาดตันกรอส : 326 ขนาดตันเน็ต : 277
กว้าง : 9 เมตร ยาวตลอดลำ : 30 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 3.8 เมตร
ประเภทเรือ : เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ประเภทการใช้ : ลำเลียงสินค้าทั่วไป
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส