รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 15:27:25

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 556500469 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : สมุทรปราการ เมืองท่าออกใบอนุญาต : สมุทรปราการ
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 13/05/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 06/05/2563
ขนาดตันกรอส : 9.68 ขนาดตันเน็ต : 6.58
กว้าง : 2.75 เมตร ยาวตลอดลำ : 14 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.07 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ