รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:17:13

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 515580329 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : สตูล เมืองท่าออกใบอนุญาต : สตูล
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 01/05/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 17/04/2563
ขนาดตันกรอส : 1.61 ขนาดตันเน็ต : 1.1
กว้าง : 1.67 เมตร ยาวตลอดลำ : 6.12 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .61 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : บรรทุกสินค้า
เขตการเดินเรือ : ภายในจังหวัดสตูล