รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 15:21:31

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 557300139 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : นครพนม เมืองท่าออกใบอนุญาต : อุบลราชธานี
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 20/10/2564 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 19/10/2565
ขนาดตันกรอส : 143 ขนาดตันเน็ต : 121
กว้าง : 11.5 เมตร ยาวตลอดลำ : 30.05 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.3 เมตร
ประเภทเรือ : เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ประเภทการใช้ : บรรทุกยานพาหนะ
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ