รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2564, 00:57:41

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 550001996 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 29/03/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 27/03/2563
ขนาดตันกรอส : 3.23 ขนาดตันเน็ต : 2.2
กว้าง : 1.5 เมตร ยาวตลอดลำ : 15 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .6 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : บรรทุกคนโดยสาร(เรือเพลาใบจักรยาว)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : UP-I-62054136 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 8 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 29-MAR-19 สิ้นสุดวันที่ : 29-MAR-20