รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2564, 01:29:32

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 555103086 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ภูเก็ต เมืองท่าออกใบอนุญาต : พังงา
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 28/03/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 27/03/2563
ขนาดตันกรอส : 18.2 ขนาดตันเน็ต : 12.38
กว้าง : 3.36 เมตร ยาวตลอดลำ : 13.2 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 2.08 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : บรรทุกคนโดยสาร(เรือเร็ว)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดสตูล ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 18 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : MUP-111-6203-0352 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 45 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 28-MAR-19 สิ้นสุดวันที่ : 28-MAR-20