รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:40:12

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 556701560 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : พัทยา เมืองท่าออกใบอนุญาต : ขอนแก่น
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 29/05/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 28/05/2563
ขนาดตันกรอส : 3.34 ขนาดตันเน็ต : 2.27
กว้าง : 2.3 เมตร ยาวตลอดลำ : 6.5 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : ตรวจการณ์ลำน้ำ
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ