รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 01:03:37

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 554204601 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : สุราษฎร์ธานี เมืองท่าออกใบอนุญาต : สุราษฎร์ธานี
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 14/09/2564 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 13/09/2565
ขนาดตันกรอส : 1.43 ขนาดตันเน็ต : .97
กว้าง : 1.35 เมตร ยาวตลอดลำ : 9.75 เมตร ยาวฉาก : 9.75 เมตร ลึก : .41 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ประเภทการใช้ : ทำการประมง
เขตการเดินเรือ : ตามแนวชายฝั่งทะเล ระหว่างจังหวัดตราดถึงจังหวัดนราธิวาส โดยให้เดินห่างฝั่งหรือเกาะได้ในระยะไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล