รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:31:55

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 555003058 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ตรัง เมืองท่าออกใบอนุญาต : กระบี่
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 03/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 29/03/2563
ขนาดตันกรอส : 4.49 ขนาดตันเน็ต : 3.05
กว้าง : 2.2 เมตร ยาวตลอดลำ : 10.5 เมตร ยาวฉาก : เมตร ลึก : .8 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ประเภทการใช้ : ทำการประมง
เขตการเดินเรือ : ตามแนวชายฝั่งทะเล ระหว่างจังหวัดระนองถึงจังหวัดสตูล โดยให้เดินห่างฝั่งหรือเกาะได้ในระยะไม่เกิน 5 ไมล์ทะเล