รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564, 23:52:56

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 551200307 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : เชียงราย เมืองท่าออกใบอนุญาต : เชียงราย
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 26/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 27/03/2563
ขนาดตันกรอส : 4.13 ขนาดตันเน็ต : 2.81
กว้าง : 1.5 เมตร ยาวตลอดลำ : 15.3 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .6 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : บรรทุกคนโดยสาร
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : MUP-111-6204-0050 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 10 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 04-APR-19 สิ้นสุดวันที่ : 04-APR-20