รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 07:46:47

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 555205553 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : เมืองท่าออกใบอนุญาต : กระบี่
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 11/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 29/03/2563
ขนาดตันกรอส : 4.19 ขนาดตันเน็ต : 2.85
กว้าง : 2.2 เมตร ยาวตลอดลำ : 9.8 เมตร ยาวฉาก : 9.8 เมตร ลึก : .8 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : บรรทุกคนโดยสาร(เพลาใบจักรยาว)
เขตการเดินเรือ : ภายในจังหวัดกระบี่ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 3 ไมล์ ในเวลาคลื่นลมสงบ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : 14182-19709/POL/000331-501 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 8 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 29-MAR-19 สิ้นสุดวันที่ : 29-MAR-20