รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:16:27

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 515480595 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : พังงา เมืองท่าออกใบอนุญาต : พังงา
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 04/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 31/03/2563
ขนาดตันกรอส : 114 ขนาดตันเน็ต : 35
กว้าง : 10.2 เมตร ยาวตลอดลำ : 45.8 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 2 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : สนับสนุนกิจกรรมเรือแคนู
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำและทเลระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดสตูล ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 0.3 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : 14182-19709/POL/000359-501 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 60 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 04-APR-19 สิ้นสุดวันที่ : 04-APR-20