รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:20:11

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 567200014 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : นครราชสีมา เมืองท่าออกใบอนุญาต : นครราชสีมา
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 29/03/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 28/03/2563
ขนาดตันกรอส : 16.34 ขนาดตันเน็ต : 11.27
กว้าง : 3.89 เมตร ยาวตลอดลำ : 11.47 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.05 เมตร
ประเภทเรือ : เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ประเภทการใช้ : กิจการพิเศษ
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ