รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:38:51

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 564200170 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : สุราษฎร์ธานี เมืองท่าออกใบอนุญาต : สุราษฎร์ธานี
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 29/03/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 28/03/2563
ขนาดตันกรอส : 19.67 ขนาดตันเน็ต : 13.37
กว้าง : 4.5 เมตร ยาวตลอดลำ : 19.5 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.28 เมตร
ประเภทเรือ : เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ประเภทการใช้ : เรือขุด
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 18 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ