รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:30:30

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 567100183 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : อุบลราชธานี เมืองท่าออกใบอนุญาต : อุบลราชธานี
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 03/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 02/04/2563
ขนาดตันกรอส : .57 ขนาดตันเน็ต : .39
กว้าง : 1.2 เมตร ยาวตลอดลำ : 3.5 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .5 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : สำราญกีฬา(เจ็ตสกี)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ