รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:56:23

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 564103077 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ปัตตานี เมืองท่าออกใบอนุญาต : ปัตตานี
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 31/05/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 29/03/2563
ขนาดตันกรอส : 1.04 ขนาดตันเน็ต : .7
กว้าง : 1.2 เมตร ยาวตลอดลำ : 6.5 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .65 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ประเภทการใช้ : ทำการประมง
เขตการเดินเรือ : ตามแนวชายฝั่งทะเล ระหว่างจังหวัดตราดถึงจังหวัดนราธิวาส โดยให้เดินห่างฝั่งหรือเกาะได้ในระยะไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล