รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 14:02:56

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 567000202 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : หนองคาย เมืองท่าออกใบอนุญาต : หนองคาย
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 21/10/2564 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 19/10/2565
ขนาดตันกรอส : 178 ขนาดตันเน็ต : 121
กว้าง : 6.5 เมตร ยาวตลอดลำ : 41 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 2 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : บรรทุกสินค้าทั่วไป
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ