รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 00:40:20

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 564104405 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ปัตตานี เมืองท่าออกใบอนุญาต : ปัตตานี
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 14/06/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 29/03/2563
ขนาดตันกรอส : 4.34 ขนาดตันเน็ต : 2.95
กว้าง : 2.14 เมตร ยาวตลอดลำ : 10.05 เมตร ยาวฉาก : 9.07 เมตร ลึก : 1.05 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ประเภทการใช้ : ทำการประมง
เขตการเดินเรือ : ตามแนวชายฝั่งทะเล ระหว่างจังหวัดตราดถึงจังหวัดนราธิวาส โดยให้เดินห่างฝั่งหรือเกาะได้ในระยะไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล