รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:53:42

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 561000181 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : นครสวรรค์ เมืองท่าออกใบอนุญาต : อุบลราชธานี
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 30/05/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 29/05/2563
ขนาดตันกรอส : 1.85 ขนาดตันเน็ต : 1.27
กว้าง : 2.1 เมตร ยาวตลอดลำ : 5.1 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .74 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : ตรวจการณ์ลำน้ำ
เขตการเดินเรือ :