รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 07:39:34

รายละเอียด

Brilliant Brilliant

เลขทะเบียน : 560003877 IMO : 6400563
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : สมุทรสาคร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 07/04/2563 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 17/04/2563
ขนาดตันกรอส : 998 ขนาดตันเน็ต : 377
กว้าง : 10.2 เมตร ยาวตลอดลำ : 69.65 เมตร ยาวฉาก : 64.5 เมตร ลึก : 5.9 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : บรรทุกสินค้า
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส