รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 00:44:20

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 566300675 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : จันทบุรี เมืองท่าออกใบอนุญาต : จันทบุรี
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 14/09/2564 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 13/09/2565
ขนาดตันกรอส : 2.55 ขนาดตันเน็ต : 1.73
กว้าง : 2.05 เมตร ยาวตลอดลำ : 7.1 เมตร ยาวฉาก : 7.1 เมตร ลึก : .7 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ประเภทการใช้ : ทำการประมง
เขตการเดินเรือ : ตามแนวชายฝั่งทะเล ระหว่างจังหวัดตราดถึงจังหวัดนราธิวาส โดยให้เดินห่างฝั่งหรือเกาะได้ในระยะไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล