รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:04:51

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 577100062 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : อุบลราชธานี เมืองท่าออกใบอนุญาต : อุบลราชธานี
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 03/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 02/04/2563
ขนาดตันกรอส : .43 ขนาดตันเน็ต : .29
กว้าง : 1 เมตร ยาวตลอดลำ : 3 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .6 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : สำราญกีฬา(เจ็ตสกี)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ