รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:47:44

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 575200866 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กระบี่ เมืองท่าออกใบอนุญาต : พังงา
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 01/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 28/03/2563
ขนาดตันกรอส : 17.82 ขนาดตันเน็ต : 12.12
กว้าง : 4 เมตร ยาวตลอดลำ : 12 เมตร ยาวฉาก : 12 เมตร ลึก : 1.6 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : บรรทุกสินค้าทั่วไป
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำและทะเล ระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดสตูล ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ