รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 00:38:19

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 575201472 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กระบี่ เมืองท่าออกใบอนุญาต : พังงา
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 01/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 28/03/2563
ขนาดตันกรอส : 15.7 ขนาดตันเน็ต : 10.67
กว้าง : 3.2 เมตร ยาวตลอดลำ : 11.6 เมตร ยาวฉาก : 11.6 เมตร ลึก : 2.2 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : บรรทุกคนโดยสาร(เรือเร็ว)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำและทะเล ระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดสตูล ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : 14182-19709/POL/000326-501 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 35 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 29-MAR-19 สิ้นสุดวันที่ : 29-MAR-20