รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 00:37:39

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 571500248 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : แพร่ เมืองท่าออกใบอนุญาต : แพร่
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 03/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 02/04/2563
ขนาดตันกรอส : .73 ขนาดตันเน็ต : .49
กว้าง : .95 เมตร ยาวตลอดลำ : 7.1 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .48 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : บรรทุกสินค้า
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ