รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:48:23

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 575204056 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กระบี่ เมืองท่าออกใบอนุญาต : ภูเก็ต
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 02/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 01/04/2563
ขนาดตันกรอส : 24 ขนาดตันเน็ต : 16.32
กว้าง : 6.4 เมตร ยาวตลอดลำ : 19.5 เมตร ยาวฉาก : 17 เมตร ลึก : 1.6 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : สำราญกีฬา(ยอร์ช)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำและทะเล ระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดสตูล ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : 03654-18705/POL/000196-501 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 10 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 02-APR-19 สิ้นสุดวันที่ : 02-APR-20