รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564, 23:35:25

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 575001490 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ตรัง เมืองท่าออกใบอนุญาต : ตรัง
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 05/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 27/03/2563
ขนาดตันกรอส : 4.57 ขนาดตันเน็ต : 3.11
กว้าง : 2.29 เมตร ยาวตลอดลำ : 9.6 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .88 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : บรรทุกคนโดยสาร(เพลาใบจักรยาว)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำและทะเล ระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดสตูล ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 3 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : A05J9J-001 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 11 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 28-MAR-19 สิ้นสุดวันที่ : 28-MAR-20