รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2564, 00:17:11

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 586500415 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : สมุทรปราการ เมืองท่าออกใบอนุญาต : สมุทรปราการ
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 10/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 27/03/2563
ขนาดตันกรอส : .53 ขนาดตันเน็ต : .36
กว้าง : .96 เมตร ยาวตลอดลำ : 6.1 เมตร ยาวฉาก : เมตร ลึก : .4 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ประเภทการใช้ : ทำการประมง
เขตการเดินเรือ : ตามแนวชายฝั่งทะเล ระหว่างจังหวัดตราดถึงจังหวัดนราธิวาส โดยให้เดินห่างฝั่งหรือเกาะได้ในระยะไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล