รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:14:41

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 583101945 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ประจวบคีรีขันธ์ เมืองท่าออกใบอนุญาต : ประจวบคีรีขันธ์
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 31/05/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 30/03/2563
ขนาดตันกรอส : 2.42 ขนาดตันเน็ต : 1.65
กว้าง : 2.3 เมตร ยาวตลอดลำ : 6 เมตร ยาวฉาก : เมตร ลึก : .6 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ประเภทการใช้ : ทำการประมง
เขตการเดินเรือ : ตามแนวชายฝั่งทะเล ระหว่างจังหวัดตราดถึงจังหวัดนราธิวาส โดยให้เดินห่างฝั่งหรือเกาะได้ในระยะไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล