รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564, 23:18:52

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 585402698 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : พังงา เมืองท่าออกใบอนุญาต : พังงา
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 23/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 27/03/2563
ขนาดตันกรอส : 5.07 ขนาดตันเน็ต : 3.45
กว้าง : 2 เมตร ยาวตลอดลำ : 12 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ประเภทการใช้ : ทำการประมง
เขตการเดินเรือ : ตามแนวชายฝั่งทะเล ระหว่างจังหวัดระนองถึงจังหวัดสตูล โดยให้เดินห่างฝั่งหรือเกาะได้ในระยะไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล