รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 00:08:53

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 583104430 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ประจวบคีรีขันธ์ เมืองท่าออกใบอนุญาต : ประจวบคีรีขันธ์
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 02/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 28/03/2563
ขนาดตันกรอส : 23.62 ขนาดตันเน็ต : 16.06
กว้าง : 4.1 เมตร ยาวตลอดลำ : 13.5 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 2 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : บรรทุกคนโดยสาร
เขตการเดินเรือ : ระหว่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับจังหวัดชุมพร ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 15 ไมล์
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : 08628-19701/POL/000243-501 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 24 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 29-MAR-19 สิ้นสุดวันที่ : 29-MAR-20