รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:55:05

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 584206578 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : สุราษฎร์ธานี เมืองท่าออกใบอนุญาต : สุราษฎร์ธานี
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 01/04/2561 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 31/03/2563
ขนาดตันกรอส : 38.59 ขนาดตันเน็ต : 26.24
กว้าง : 5.02 เมตร ยาวตลอดลำ : 17.83 เมตร ยาวฉาก : 16.58 เมตร ลึก : 1.99 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลประมงทะเล ชั้น 1 ประเภทการใช้ : ทำการประมง
เขตการเดินเรือ : ตามแนวชายฝั่งทะเลและเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย ระหว่างจังหวัดตราดถึงจังหวัดนราธิวาส