รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 15:06:25

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 580001811 IMO : 9054717
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 20/10/2564 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 18/10/2565
ขนาดตันกรอส : 1001 ขนาดตันเน็ต : 327
กว้าง : 11 เมตร ยาวตลอดลำ : 65.1 เมตร ยาวฉาก : 60 เมตร ลึก : 5.1 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : บรรทุกก๊าซเหลว
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส