รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:41:38

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 584602407 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : เกาะพะงัน เมืองท่าออกใบอนุญาต : เกาะพะงัน
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 28/03/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 28/03/2563
ขนาดตันกรอส : 5.13 ขนาดตันเน็ต : 3.49
กว้าง : 2.6 เมตร ยาวตลอดลำ : 8.8 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .9 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : บรรทุกคนโดยสาร(เพลาใบจักรยาว)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 5 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : 14727-19701/POL/000428-501 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 8 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 23-MAY-19 สิ้นสุดวันที่ : 23-MAY-20