รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 15:14:02

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 590000029 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 14/05/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 12/05/2563
ขนาดตันกรอส : 49 ขนาดตันเน็ต : 15
กว้าง : 5.3 เมตร ยาวตลอดลำ : 17 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 2 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : ดัน-ลากจูง
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 24 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ