รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 01:11:40

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 597100016 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : อุบลราชธานี เมืองท่าออกใบอนุญาต : อุบลราชธานี
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 03/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 02/04/2563
ขนาดตันกรอส : .94 ขนาดตันเน็ต : .64
กว้าง : 1.2 เมตร ยาวตลอดลำ : 3.5 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .3 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : สำราญกีฬา(เจ็ตสกี)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ