รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 00:37:01

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 593100145 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ประจวบคีรีขันธ์ เมืองท่าออกใบอนุญาต : ประจวบคีรีขันธ์
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 02/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 28/03/2563
ขนาดตันกรอส : 31.79 ขนาดตันเน็ต : 21.62
กว้าง : 4.85 เมตร ยาวตลอดลำ : 16.15 เมตร ยาวฉาก : 15.45 เมตร ลึก : 1.73 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : บรรทุกคนโดยสาร
เขตการเดินเรือ : ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 15 ไมล์
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : 08628-19701/POL/000244-501 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 55 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 29-MAR-19 สิ้นสุดวันที่ : 29-MAR-20