รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 23:25:20

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 597200159 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : นครราชสีมา เมืองท่าออกใบอนุญาต : นครราชสีมา
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 29/03/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 28/03/2563
ขนาดตันกรอส : .5 ขนาดตันเน็ต : .34
กว้าง : 1.25 เมตร ยาวตลอดลำ : 3 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .45 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : สำราญกีฬา(เจ็ตสกี)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ