รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 15:32:32

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 590003784 IMO : 9812884
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 18/10/2564 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 17/10/2565
ขนาดตันกรอส : 1477 ขนาดตันเน็ต : 678
กว้าง : 12.5 เมตร ยาวตลอดลำ : 75 เมตร ยาวฉาก : 70 เมตร ลึก : 5.7 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : บรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส