รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:41:26

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 590004023 IMO : 9039315
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 18/11/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 04/05/2563
ขนาดตันกรอส : 458 ขนาดตันเน็ต : 137
กว้าง : 11 เมตร ยาวตลอดลำ : 38.7 เมตร ยาวฉาก : 33.6 เมตร ลึก : 3.7 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : บรรทุกคนโดยสาร(เรือโดยสารความเร็วสูง)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : 519-140713 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 346 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 07-NOV-19 สิ้นสุดวันที่ : 05-MAY-20