รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 07:50:21

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 606700214 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : พัทยา เมืองท่าออกใบอนุญาต : พัทยา
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 29/03/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 28/03/2563
ขนาดตันกรอส : 1.49 ขนาดตันเน็ต : 1.01
กว้าง : 1.75 เมตร ยาวตลอดลำ : 5.45 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .65 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : ท่องเที่ยวจับสัตว์น้ำ
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 5 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ