รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:21:51

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 607100116 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : อุบลราชธานี เมืองท่าออกใบอนุญาต : อุบลราชธานี
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 03/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 02/04/2563
ขนาดตันกรอส : .65 ขนาดตันเน็ต : .45
กว้าง : 1.4 เมตร ยาวตลอดลำ : 3.5 เมตร ยาวฉาก : 3.5 เมตร ลึก : .4 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : สำราญและกีฬา(เรือเจ็ตสกี)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ