รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 07:32:02

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 603101835 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ประจวบคีรีขันธ์ เมืองท่าออกใบอนุญาต : ประจวบคีรีขันธ์
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 10/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 30/03/2563
ขนาดตันกรอส : 4.11 ขนาดตันเน็ต : 2.79
กว้าง : 2.3 เมตร ยาวตลอดลำ : 8 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : บรรทุกคนโดยสาร(เรือเร็ว)
เขตการเดินเรือ : ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 3 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : 03223-19401/POL/000002-501 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 16 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 30-MAR-19 สิ้นสุดวันที่ : 30-MAR-20